background image
echter kwamen in een apart vertrek tezamen, bespraken en
bepaalden de voorwaarden van hun overeenkomst en maakten hun
plannen. Waren zij het eens geworden, dan deelden zij dit aan
hun ouders mee en deze aan de priester, die nu tot hen naderde en
hun verklaringen aanvaardde. ‘s Anderendaags werd met
velerhande ceremonieën het huwelijk onder de blote hemel
voltrokken.
Joakim en Anna
13.
Joakim en Anna huwden in een kleine plaats, waar slechts een
onbeduidende school was. Slechts één priester was bij de
plechtigheid tegenwoordig. Toen was Anna ongeveer 19 jaar
oud. Zij gingen inwonen bij Eliud, de vader van Anna. Het huis
behoorde bij de stad Sefforis, hoewel het er toch een eind weegs
van verwijderd lag; het was het aanzienlijkste van de groep huizen
waartoe het behoorde. Hier leefden zij bij Eliud verscheidene
jaren29.
29 Men zie het kaartje na. Het oude Sefforis lag op de top van een heuvel,
gelijk een vogel op de top van een boom zit. Vandaar zijn naam, die in het
hebreeuws luidt, ook heden weer: ‘tsippori’ (van tsippor = vogel).
Daar staat nu nog een burcht, waarin materiaal verwerkt is van de oude
joodse burcht, uit Christus’ tijd, die op dezelfde plaats stond. Het huidige
dorp bedekt niet de oude stad, maar ligt op de helling.
Een andere geïsoleerde heuvel draagt de resten van een Arabische burcht
en van een fort dat eens aan de tempelridders toebehoorde. Ten oosten
van dit fort en aan het oosteinde van het huidige dorp liggen de interessante
ruïnes van een basiliek, die in haar oudste delen uit de 4e eeuw dateert.
Deze 4e-eeuwse basiliek werd gebouwd boven het ouderlijk huis van de H.
Anna (zie Guide de Terre S. p. 696-7).
Dus past hierop helemaal het gezegde van K.E.: ”Het huis behoorde tot
Sefforis, hoewel het er toch een eind ver van verwijderd was, waar het
tussen een groep andere huizen stond.”
Ook lokaliseert te Sefforis een oude traditie Anna’s ouderhuis.
In die oude basiliek vond ze haar belichaming.
Fascikel 1
56