background image
Verwijderde voorbereiding tot de komst van
de Emmanuel (vervolg)
Inleidende opmerking.   
In de ondergrondse kamer of zaal die men, van het oosten en westen 
uit, bereikte met een ruime gang en waar Joakim en Anna mekaar 
ontmoetten, had de Onbevlekte Ontvangenis van Maria plaats.   
Een leger van engelen, badend in een hemels licht, omgaven de heilige 
echtgenoten.   
Op dit groots gebeuren laat Brentano enige visioenen van K. Emmerick 
aansluiten, omdat zij er enigszins betrekking op hebben.  Vooral wijzen 
die visioenen op de verering van de H. Maagd die door Gods wil, reeds 
eeuwen voor haar geboorte door vrome Israëlieten uitdrukkelijk, en ook 
door godsdienstige heidenen meer bedekt en vaag, om niet te zeggen 
onbewust, doch werkelijk beoefend werd.   
Hier volgen zij.   
 
Een voorafbeelding van Maria in Egypte nog vóór
Elias.
30.
Ik zag in een zeer oud tijdperk een gebeurtenis in Egypte, die op
de H. Maagd betrekking had; ze moet lang vóór Elias hebben
plaatsgehad; ook in zijn tijd heb ik daar iets gezien, maar dit zal ik
later vertellen.
In Egypte, veel verder van het Beloofde Land dan On of
Heliopolis, zag ik een stad waarbij, op een eiland van de stroom65
65 Vanaf Kaïro in het noorden liggen in de Nijl een ontelbare menigte
eilandjes gezaaid. Een vers van V. Hugo, in het Vlaams vertaald, luidt: “In ‘t
westen lag, gelijk een tijgervel gevlekt, de gele Nijl met talloze eilandjes
bedekt.”
Fascikel 2
123