background image
Zij vereerden dit beeld en brachten het offers, met de bede dat het
toch hun god Apis en hun andere goden niet zou verbrijzelen.
Overigens bleven zij, zoals voorheen, slaafs aan hun
afschuwelijke afgodendienst gehecht, met dit verschil dat zij, van
dit ogenblik af, bij al hun godsdienstplechtigheden steeds het eerst
deze maagd aanriepen. Zij hadden haar beeld, geloof ik,
vervaardigd naar de verschillende aanwijzingen, die in de
boodschap van de profetenleerling voorkwamen en volgens
bijzonderheden welke Elias aan de gedaante van de hem
verschenen maagd had waargenomen75.
vrouwenhoofd en -romp hebben, zoals zeer dikwijls in Griekenland.
Vaak leidde een dubbele rij of laan van sfinxen naar de pylonen of het
inganggebouw van een tempel. Soms lagen kleinere sfinxen op
Tempelpleinen, ook wel een grote, buiten en eenzaam als een soort
monument.
Vaak hebben mensenafbeeldingen op het hoofd een mutsje als een
vruchten- of korenmaat. Wij geven hier twee zulke figuren weer (zie
hierboven).
Het bijzondere, door K.E. beschreven beeld draagt er eveneens een.
Men kan die mutsjes vergelijken bij botervlotjes van 7 à 10 cm hoog.
Een korenmaatje ziet men in ‘t H. Land, 13e jg., blz. 73.
Over het door K.E. beschreven beeld zegde Brentano in nota:
“Om de beschrijving te verduidelijken heeft een archeoloog de tekening
geschetst die wij hier reproduceren; ze is gemaakt volgens een oud
Isisbeeld, dat opvallend aan de beschrijving van K. beantwoordt, zonder dat
daarom een woord in haar beschrijving gewijzigd werd.”
Dit beeld is hier weergegeven.
75 De in dit nummer vertelde episode moeten wij zien in het licht van het feit
dat bij de religieuze elite van vele heidense volken de traditie heeft bestaan
dat een Verlosser de wereld uit haar nood en zondigheid zou helpen en dat
die Verlosser uit een maagd geboren zou worden.
Dit wordt straks aangetoond.
***
Elias kreeg, zoals gezegd, bijzondere openbaringen over die Verlosser en
die Maagd. Zijn grote zorg was het dan ook dat niet alleen om de komst van
de Verlosser gebeden zou worden, maar ook om de komst van haar die als
maagd Hem aan de wereld zou schenken. Wij kunnen de grote profeet
Fascikel 2
143