background image
Anna stond nu van haar legerstede op, kleedde zich aan en deelde
haar wedervaren en vreugde aan de H. Joakim mee en samen
dankten zij God. Ik zag hen bidden in de tuin onder dezelfde
boom waar de engel moeder Anna met de belofte van het kind had
getroost. Ik ontving nu ook de verklaring dat de H. Maagd 5
dagen vroeger dan de andere kinderen bezield is geworden en 12
dagen vroeger ter wereld gekomen is.
De geboorte van de H. Maagd.
(8 september)
44.
Anna had reeds enige dagen te voren tegen Joakim gezegd dat het
ogenblik van bevalling naderde.
Hedendaags met deze theorie te koop lopen is niet aan te raden, maar ze
kan in geen geval de heden veel heersende gruwelpraktijk verontschuldigen
of de zwaarte er van verminderen.
Wat het toedienen van een doopsel betreft, praktisch moet men de theorie
volgen dat lichaam en ziel aanstonds na de ontvangenis verenigd zijn.
Fascikel 2
174