background image
Zaterdag, 24 november. –
Heden was de zienster zeer ziek; hier volgt het weinige dat zij in staat 
was over de H. Familie mee te delen.  
De H. Maagd bracht de sabbat in de grot der kribbe in gebed en
overweging door: zij was vol vurige godsvrucht. Jozef ging
verscheidene malen uit, waarschijnlijk om de sabbatoefeningen in
de synagoge te Bethlehem bij te wonen. Ik zag hen samen de
gisteren toebereide spijzen gebruiken255 en ook hun gebed
gemeenschappelijk verrichten.
255 Spijzen daags te voren klaar gemaakt. – Het gebod van de sabbatrust
was zo streng dat men op de sabbat geen vuur in de huizen mocht
aanmaken (cfr. Ex. 31, 14; 35, 2-3).
Bij de auteur van een Christusleven lezen wij: “Na haar genezing diende
Petrus’ schoonmoeder een smakelijk sabbatgerecht op, dat reeds daags te
voren bereid was en dat men warm had gehouden onder een omgekeerde
schotel waarover men stro en dekens had gelegd.” (De Godmens blz. 65).
Men kon op meerdere manieren, zoals onder gloeiende asse het eten warm
houden.
Volgens K. werd deze rust ook op vastendagen onderhouden
(fasc. 6, nr. 144; fasc. 7, nr. 191, enz.).
Fascikel 5
478