background image
heden is namelijk Christus de Heer (de Messias), de Verlosser
(van u en van het hele volk) geboren in de stad van David.
Hieraan zult gij Hem herkennen: gij zult een kind vinden in
doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.”
Terwijl de engel sprak, nam de glans rondom hem toe, en ik
zag nu vóór de herders 5 of 7 innemend schone, lichtende
engelengedaanten verschijnen, die een lange baan, als een
banderol in de handen (opengespannen) hielden.
Deze was met letters van wel een hand hoog beschreven en ik
hoorde hen God loven en deze woorden zingen: “Eer aan God
in den Hoge en vrede op aarde voor alle goedwillige mensen.”
De herders bij de toren kregen dezelfde verschijning, doch een
weinig later.
Eveneens verscheen zij aan een 3e groep herders bij een bron, 3
mijlen van Bethlehem, ten oosten van de herderstoren (zowat een
half uur ten oosten).
Tot daar zullen de herders 30 jaren later Jezus tegemoet
komen, wanneer Hij hen komt bezoeken. Daar zien wij op de
kaart meerdere keren het teken van grot, maar ook van put.
(Zie op onze kaart Bethlehem en omgeving het cijfer 7, en bij
K.E. fasc. 11, nr. 304).
Fascikel 5
497