background image
Jezus moet ongeveer in zijn 34e regeringsjaar geboren zijn.
Twee jaren vóór Maria’s intrede in de tempel, juist 17 jaren vóór
Jezus’ geboorte, is Herodes begonnen met aan de tempel te laten
bouwen; doch hij herbouwde hem niet geheel en bracht slechts
hier en daar veranderingen en verfraaiingen aan.
De vlucht naar Egypte had plaats, toen Jezus 9 maanden oud was;
in zijn 2e jaar werden de onschuldige kinderen vermoord.
K. verhaalde bovendien nog allerhande omstandigheden en reizen 
uit het leven van Herodes, die bewezen hoe duidelijk zij alles had 
gezien, maar het was onmogelijk die massa mededelingen die geen 
opeenvolging en samenhang vertoonden, goed te begrijpen en 
geordend aan te tekenen.   
 
Verder zegde zij nog:  
De geboorte van Christus viel in een jaar waaraan de Joden een
13e maand toevoegden; deze tijdregeling was iets in de aard van
onze schrikkeljaren. Ik zag ook hoe in hun kalender herhaaldelijk
iets gewijzigd werd; eens was het na hun terugkeer uit een (de
Babylonische) gevangenschap, toen men ook de tempel
herbouwde. Ik heb de man die veranderingen in de kalender
aanbracht, gezien en heb ook zijn naam geweten, maar helaas! ik
kan me hem niet meer herinneren.
De maand waarin Christus geboren werd, is Kislew.
Dat zijn geboorte juist een maand vroeger voorviel dan de Kerk
ze viert, komt hiervandaan, dat er eens bij een
kalenderverandering enige tijden en dagen weggelaten zijn; ik heb
dit zeer klaar gezien, maar kan de ware toedracht niet meer
behoorlijk uiteenzetten279.
279 Jaar met een bijgevoegde 13e maand. – Het joodse jaar bestond uit 12
maan-maanden om de beurt van 30 en 29 dagen. Het jaar telde bijgevolg
354 dagen, dus 11 dagen minder dan ons zonnejaar.
Fascikel 5
518