background image
Van de vele levensmiddelen die de herders aangebracht hadden,
gebruikte de H. Familie slechts zeer weinig voor zichzelf, zodat
bijna alles aangewend werd om de gebruikelijke geschenken te
kunnen geven, om bezoekers te onthalen en vooral om de armen
te ondersteunen.
Morgenavond, bij het besnijdenismaal zal de voorraad terdege
aangesproken en uitgedeeld worden.
De besnijdenis.
127.
Zaterdag, l december. –
Hedennamiddag zag ik nog verscheidene sabbatvierders naar de
geboortegrot komen, en ‘s avonds, na het sluiten van de sabbat,
zag ik Essenervrouwen, samen met de dienstmeid van Maria, een
maaltijd bereiden in een loofhut vóór de ingang van de grot.
Reeds meerdere dagen geleden was Jozef met de oprichting van
deze hut begonnen; hij werd bij dat werk door herders ter zijde
gestaan; ook had hij in de gang van de grot zijn eigen cel
verwijderd, die hij met schermen van het overige der grot
afgezonderd had; hij had daarna de bodem met tapijten belegd en,
volgens zijn armoedig vermogen, de grot als voor een feest
versierd. Met dit alles was hij reeds vóór de aanvang van de
sabbat klaargekomen, want morgen, met het dagaanbreken, was
het de 8ste dag na de geboorte, dag waarop het Kind volgens de
wet van Mozes besneden moest worden.
andere doeleinden; het graan is rijk aan zetmeel en voedzaam: de stengels
zijn stevig en hoog, de bladeren breed en lansvormig, nog groter dan de
bladeren van hoog riet; het graan zit in rijen dicht tegeneen op een
aarvormige kolf, die 40 cm lang en 7 cm breed kan zijn.
In de stengel zit merg; de plant heeft ook gelijkheid met suikerriet dat K.
vaak zal vermelden. Hieruit blijkt weer hoe juist het is wat zij van de maïs
zegt.
Fascikel 5
531