background image
spelonk die ruimer was dan de geboortegrot. De halfronde ruimte
ter zijde van de ingang sloot Jozef af met een neerhangend tapijt,
zodat er een vierkant vertrek ontstond; het licht viel niet van
bovenaf naar binnen, doch door zijopeningen, waarmee de
rotswand doorboord was288.
288 Dit schijnt een herhaling te zijn van wat zij juist heeft meegedeeld.
De grot is bedoeld die men onmiddellijk aan zijn rechterhand heeft, wanneer
men de geboortegrot verlaat.
Langs een smalle, geboogde gang daalt men met trappen. – K. spreekt van
14 – af naar de grot van Sint-Jozef, de eerste van een complex, maar in
Jezus’ tijd vormde ze één ruimte met de volgende grot, die der onschuldige
kinderen; een muur scheidt thans beide.
Fascikel 5
542