background image
Hier zag ik de H. Driekoningen goed bij elkaar; ik zag dat de
gehele stoet uit 3 groepen bestond.
Ieder van de H. Driekoningen heeft op deze reis 4 dichte
verwanten of vrienden uit zijn familie in zijn naaste nabijheid299;
zo zijn in het geheel, de koningen meegerekend, de voornaamste
personen van de stoet 15 in getal;
-
5 bij elk der 3 groepen;
-
1 dezer 5 aanzienlijke mannen is het opperhoofd of de koning,
die als een huisvader instaat voor de goede gang van zaken, de
orde en voedselvoorziening.
-
Elke groep bestond verder uit een menigte kameeldrijvers en
dienstknechten. Onder meer andere jongelingen die tot het
gevolg behoren en die tot de gordel bijna geheel naakt zijn –
het zijn goede hardlopers en verspringers – bemerk ik Eleazar,
die nu nog een jongen is en later een martelaar werd en van
wie ik een relikwie bezit.
-
Elk dezer 3 scharen bestond uit mensen van verschillende
gelaatskleur:
299 Over K.’s beschrijving van de reis der H. Driekoningen, zegde de
oostenkenner Piet Gerrits, die veel in het tijdschrift “‘t H. Land” geschreven
heeft: “Een ooggetuige en de beste kenner van het oosten van vroeger en
nu zou niet beter de stoet van de Wijzen en hun manier van reizen kunnen
beschrijven dan K. Emmerick.” (2e jaargang, blz. 61).
***
De volgende nota’s zullen dit verder aantonen.
Lijfwacht van verwanten bij elke koning. – De geschiedenis vermeldt dat de
Perzische koningen, zowel in hun residentie als op reis, zich ten minste door
6 stamvorsten lieten omgeven.
De tekst van Matteüs 2, 1 en de benaming Wijzen of Magiërs, sluit een
aanzienlijke begeleiding niet uit, maar veronderstelt ze eerder. Hoe kon
anders hun aankomst in Jeruzalem zulk een opzien baren en Herodes zulk
een schrik op het lijf jagen. Dit groot aantal voorname mannen intimideerde
hem.
Fascikel 5
565