background image
Verantwoording
Emmanuel; apart, zelfstandig nummer
Waarom is dit nr. 8 van Emmanuel een nummer op zichzelf,
buiten de gang van het verhaal?
Wij beschouwen de drie grote delen van K. Emmericks werk als
een doorlopend geheel. Als zodanig kan men het noemen
“De Geschiedenis van onze Verlossing”.
Daarin zijn de levens der H. Maagd en van Christus versmolten en
onmogelijk te scheiden.
• Inderdaad, wat wij tot nog toe afleverden en
commentarieerden, is, wat men noemt, ‘Het Leven van de H.
Maagd’ en toch is daarin reeds de hele kindsheid van Jezus,
het kindsheidsevangelie van Sint-Lukas bevat.
• Wat nu moet volgen is het openbaar leven en het bittere lijden
van Christus, maar daarin zullen wij ook voortdurend Maria
zien verschijnen.
• Dan komen haar laatste jaren als slot.
***
Het laatste nummer van deze jaargang lijkt ons minder geschikt
om nu met een geheel nieuw deel ‘Het openbaar leven van
Jezus’ te beginnen. Zulk begin, dunkt ons, valt best samen met
het begin van de 2e jaargang.
Daarom wijden wij dit laatste nummer van de 1e jaargang aan een
drietal onderwerpen die in een allernauwst verband staan met het
openbaar leven en het lijden van Christus.
Fascikel 8
1