background image
Openbaar Leven van Jezus
Hoofdstuk IV –
Vanaf Jezus’ vasten tot na de bruiloft te Kana
(van 6 december 1821 tot 5 januari 1822)
Jezus in de streek van de Beneden-Jordaan.
350.
6 december. –
Na het zegefeest in de vastenspelonk zag ik Jezus (in de nacht
tussen 5 en 6 december) de spelonk verlaten en naar de Jordaan
afdalen; de dageraad brak aan. Op dezelfde enge plaats waar Hij,
40 dagen geleden, de Jordaan overgevaren was (fasc. 11, nr. 337,
28 oktober), zette Hij zich weer over de stroom; er lag daar steeds
een balkenvlot voor de overvaart; nochtans was dit niet de
overzetplaats van de grote verkeersweg, maar een plaats van
minder belang.
Fascikel 12
383