background image
Emmanuel!  Jesaja!  twee bij elkaar passende namen!   
Aan Jesaja hebben wij de naam Emmanuel te danken.   
Jesaja is bij uitnemendheid ZIJN profeet en wordt zelfs de 5e evangelist 
genoemd.  Een serafijn reinigt met een gloeiende kool zijn lippen, die 
zulke sublieme werkelijkheden en waarheden zullen moeten 
verkondigen!  
Indien iemand uit zijn profetieën alle passages verzamelde, die 
betrekking op de Messias hebben, welk een diepe kennis zou hij bezitten 
van de Verlosser, zijn persoon en werk en zending: zo nauwkeurig en 
herkenbaar wordt er Jezus beschreven!  
Om te bewijzen dat de Messias reeds gekomen was, gebruikte Jezus bij 
voorkeur deze profeet: “De doven zullen horen, de blinden zien ... aan 
de armen … enz.”
“Doen zij dat nu niet?” redeneerde Jezus. “Wordt nu niet
aan de armen, de kleinen, de nederigen de blijde
boodschap verkondigd? Wordt nu niet Gods naam door
mijn prediking verheerlijkt?”
Katarina’s verhalen lezend krijgt men de indruk dat Jezus, menselijk 
gesproken, zijn hoogtepunt van welsprekendheid bereikt, wanneer Hij 
Fascikel 16
924