background image
Voorbemerking.  
Katarina Emmerick uit meer dan eens de gedachte dat de personen met 
wie Jezus in het Evangelie te maken kreeg, niet louter individuen waren, 
maar tevens de verpersoonlijking van een geheel slag van mensen.   
Zij zegt b.v. “Ik voor mij heb altijd het gevoel, de overtuiging, de 
zekerheid gehad, dat zulke personen geen alleenstaande mensen 
waren, zonder meer, ze waren het model, het type van een bepaalde 
klasse van mensen.”  
Fascikel 17
1070