background image
Even later vulde zij nog aan:  
De vrienden die zich rondom Job over zijn geval uitlaten,
betekenen de opvatting die men zich over zijn ellendige toestand
vormde.
Job had een smachtend verlangen naar de Messias of Verlosser en
hij droeg bij tot de stam van David. Zijn verhouding tot Abraham
door Abrahams moeder, die tot zijn nakomelingen behoorde, was
dezelfde als die van de voorouders van Anna tot Maria.
Jezus in de meisjesschool.
668.
Nog 3 september. –
(vervolg van nr. 663)  
Jezus ging daarna ook in de meisjesschool. Deze hadden ook
voor opgave de tijd te berekenen, waarop de Messias zou
verschijnen en al hun berekeningen kwamen op de tegenwoordige
tijd uit. Toen hun werk zo ver gevorderd was, trad Jezus met de
leerlingen in de school en dit maakte een overweldigende indruk.
(Zonder twijfel door een genadewerking naar aanleiding van dit 
samentreffen van de uitslag der berekeningen en het werkelijk 
verschijnen van de Messias).  
Jezus leerde opnieuw over dit onderwerp en deze
passage en legde alles veel duidelijker uit; Hij zegde
dat de Messias er reeds was, en dat alle tekenen
waaruit men dit afleiden kon, vervuld waren, doch
dat de Messias niet erkend werd; Hij weidde over dit
niet-erkend-worden uit.
Wat betreft de woorden: “Een MAAGD zal een zoon
baren”, hierover sprak Hij vaag, hun te verstaan
Fascikel 17
1084