background image
Ik bemerkte ook een tenthuis, waarin aan de ene kant jongelingen,
en afgescheiden aan de andere kant jonge dochters waren.
Ik geloof dat zij daar onderricht ontvingen.
De eigenlijke woningen van alle vrouwen liggen buiten deze
kring; zij wonen gezamenlijk in hun apart vrouwenverblijf.
Het is niet te beschrijven hoe sierlijk, hoe groen en hoe zuiver hier
alles aangelegd en ingericht is, van welk een vlijt, opgewektheid
en kinderlijke geest dit alles getuigt. Overal zijn mooie tuinen
met rustbanken en ik zag ook een groot doorzichtig huis, van
onder tot boven vol vogelen. Verder op een grote afstand zag ik
velerhande tenten en hutten, waarin arbeiders van verschillende
bedrijven, ja, ook smeden woonden. Ook zag ik stallen en grote
weiden vol kudden; het waren kamelen, ezels en grote schapen
met fijne wol (cfr. fasc. 5, nr. 131, voetnoot 295), ook koeien
anders dan de onze, nl. met grote hoornen en kleine koppen.
bij de sterrendienaars, zoals ook rond de verdiepingen van de synagoge te
Gilgal of van het huis van Jozef te Bethlehem.
Toch schijnt de uitdrukking meer te wijzen op een langzaam opstijgende
gang die spiraalvormig rondom het gebouw naar boven loopt, waarbij niet
telkens een trap nodig is die van verdieping naar verdieping voert. Voor
deze 2 soorten van piramiden en hun trappen, zie nr. 1542, voetnoot 810
(tekening & tekst).
Fascikel 27
3014