background image
Tegenover de ingang van de grafspelonk is in de tuin een stenen
bank162. Men kan op het bovenvlak of het gewelf van de met gras
begroeide grafspelonk gaan en vandaar, recht over de stadsmuur
heen, nog de top van de Sionsberg en enkele torens zien.
Ook ziet men vandaar de Bethlehemspoort, een waterleiding en de
Gihonbron163.
162 De stenen bank is in de tuin, niet in de gracht vóór de ingang. Bij de
bank staat men enigermate hoger dan het graf. Van dit punt ziet men, zowel
ten oosten als ten zuiden de hoge punten van de stad, die boven de muren
uitsteken, o.m. Sion, waar nu het Armenisch klooster en patriarchaat staan.
In de tweede muur van Jeruzalem, nl. die van Ezekias, dicht bij zijn
aansluitingspunt bij de muur van Salomo lag de Bethlehemspoort.
163 Waterleiding en Gihonbron. – De waterleiding komt uit het zuiden en
brengt water naar de tempel. Om het juiste verval te bewaren moet ze
eindeloos veel kronkelingen maken langs de heuvelhellingen ze komt ten
westen van Jeruzalem tot bijna tegenover de Jaffapoort, loopt langs de
Sionhelling weer zuidwaarts, dan oostwaarts en spoedig noordoostwaarts tot
op het Tempelplein. Alleen op de orthografische kaart van Jeruzalem in
fasc. 8, vindt men deze waterleiding aangetekend.
Fascikel 32
603