background image
Vele dingen heb ik gezien van hetgeen er later met deze doek is
gebeurd, doch aan de verschillende voorvallen kan ik de juiste
volgorde niet meer geven. Deze doek was na de Verrijzenis met
de andere doeken nog lang in het bezit van de vrienden van Jezus.
Eens zag ik hoe men hem aan iemand ontrukte, die hem onder de
arm droeg; tweemaal zag ik die doek in de handen van de Joden;
ook zag ik hem lang op verschillende plaatsen door christenen
vereerd worden. Eens was hij aanleiding tot een twist en toen
werd hij in het vuur geworpen, om zodoende het geschil bij te
leggen, doch hij vloog wonderbaar uit de vlammen omhoog in de
handen van een christen.
Door andere doeken erop te leggen onder het gebed van heilige
mannen slaagde men erin 3 afdrukken ervan te verkrijgen en wel
van het samengelegde beeld op de voorzijde.
Door aanraking met het originele, verricht in de plechtige mening
of intentie van de Kerk, zijn die afdrukken gewijd, geheiligd en
hebben ze van oudsher grote wonderen uitgewerkt. De
oorspronkelijke doek heb ik ook eens gezien met enige
beschadiging, enige scheuren, ergens in Azië, waar hij bij niet-
katholieke christenen in verering was. De naam van die stad is
mij ontgaan; ze ligt echter in een uitgestrekt land, dichtbij het
vaderland van de H. Driekoningen175.
ons nog zijn authentiek portret heeft willen nalaten, net als een minnaar die
steeds aanwezig verlangt te zijn in de gedachte en de herinnering van zijn
geliefde. Als Hij wonderen gedaan heeft om ons afbeeldingen te schenken
van sommige heiligen, zoals van de H. Ignatius en van de Libanese monnik
Sjarbel Makhloef, waarom dan niet om ons een afbeelding van zichzelf na te
laten?
In haar herinneringen die hier vaag en verward schijnen, spreekt K.E. ook
van een verbranding, waaraan de doek door een wonder ontsnapt zou zijn.
Het is een feit dat de doek van Turijn een brandgeschiedenis doorgemaakt
heeft, waardoor hij aan weerskanten zwaar beschadigd werd.
Hier verwart K. wellicht de oorspronkelijke doek met de reproductie.
175 “Heb de oorspronkelijke doek eens gezien ergens in Azië bij niet-
katholieken christenen, in een buurland van dat der Driekoningen …“
Fascikel 32
627