background image
In deze gezichten heb ik ook enige dingen gezien in verband met
Turijn, met Frankrijk en met paus Klemens I en ook met keizer
Tiberius die 5 jaren na de dood van Christus gestorven is, maar ik
ben dit nu vergeten.
Om de ligging van Armenië ten opzichte van de uitgestrekte landen waaruit
de H. Driekoningen afkomstig waren, te doen uitkomen, plaatsen wij
hiernaast opnieuw de schets die we reeds gebruikten in de fascikels 5 en 6.
Op deze schets ziet men het Meer Oermiah geheel boven en op het kaartje
hieronder naar beneden toe.
Zo kon Katarina van Duitsland uit, spreken van Armenië als van een land
nabij het land der H. Driekoningen, een naburig land.
Heel nauwkeurige aanduidingen moeten wij immers zelden van haar
verwachten, vooral niet waar het gaat over uitgestrekte landen, onafzienbare
gebieden.
Met dit alles is echter nog geenszins gezegd dat de plaats waar de doek
berust of tot in 1919 berustte, en nog minder de doek zelf teruggevonden is.
Hoogstens wordt erdoor gesuggereerd dat K.’s beweringen zo maar niet uit
de lucht gegrepen zijn.
Fascikel 32
629