background image
vrouwen, met Joannes en verscheidene leerlingen tempelwaarts
trekken.
Vele Joden plachten in de vroege morgen, die op het eten van het
paaslam volgde, nog eer de dag aangebroken was, naar de tempel
te gaan, want bij deze gelegenheid werd hij reeds te middernacht
geopend (fasc. 13, nr. 450, voetnoot 205) omdat op deze morgen
de offeranden zeer vroeg begonnen.
Heden evenwel stond alles hier overhoop ten gevolge van de
onderbrekingen van het feest en van de verontreiniging van het
heiligdom.
Het scheen mij toe dat de H. Maagd met haar gezelschap om geen
andere reden hierheen gekomen was dan om afscheid te nemen
van die tempel, waar zij was grootgebracht in de aanbidding van
de Allerheiligste, totdat zijzelf de Heilige der heiligen in haar
Fascikel 32
643