background image
Keren wij nu terug naar de in het Cenakel treurende, angstige, 
afwachtende leerlingen die, onzeker van wat er verder gaat gebeuren, 
het werk en de onderneming van hun Meester ineengestort zien en toch 
een zeker voorgevoel, een vaste hoop bewaren dat met Jezus’ dood 
nog niet alles geëindigd is.  
Zelfs moeten wij nog even terug naar Kalvarië om de Heer te volgen in 
zijn nederdaling aan de voet van het kruis naar het voorgeborchte der 
hel.  
Fascikel 32
683