background image
sleepte Tomas de balk door middel van zijn gordel tot onder de
wallen van Meliapoer.
Dit mirakel bracht Sagamus en de buurkoningen tot inkeer. De
kerk werd opgetrokken en de christelijke eredienst geregeld en
uitgeoefend.
Tevens werd een steen opgericht, waarop een kruis gebeiteld was
en die men daar nog ter plaatse ziet. Het kruistype daarop
gebeiteld heet Sint-Tomaskruis. De talrijke wonderen door die
steen uitgewerkt, zijn beschreven door de reeds genoemde Jezuïet
P. Kircher.
Ook voorspelde de H. Tomas dat de zee eenmaal tot bij die steen
in het land zou dringen en dat toen blanke mensen uit verre landen
zouden komen en hun dezelfde leer prediken, die hij hun op dit
ogenblik verkondigde.
Fascikel 36
231