Ga naar inhoud

Homepage

In "Emmanuel" zijn de visioenen van A.K.Emmerick vertaald, geordend, geïllustreerd en van commentaar voorzien. Het openbaar leven van Jezus, de verre en nabije voorbereiding op de komst van de Messias, Zijn smartelijk lijden en de eerste christenen.

Lezen wordt aanwezig zijn bij het dagelijks leven in Palestina en het Midden-Oosten en reizen door een landschap vol afwisseling.
Personages en episoden uit de H. Schrift komen tot leven en je staat zelf te midden van de actie; zo beleefde en vertelde Anna-Katarina het.

Jezus is leraar, gedreven op stap door het land. Hij geneest duizenden. Hij vormt zijn volgelingen.

Op een zekere dag nam de zieneres volgende opmerking van Jezus waar: “Ik schenk u deze visioenen om ze te laten opschrijven en om te bewijzen dat Ik tot het einde der tijden bij mijn Kerk blijf; niet de visioenen echter maken u zalig maar wel het beoefenen van liefde en geduld en alle deugden."

Genummerd van 1 tot 2342, stelt deze website de volledige "Emmanuel" beschikbaar. De tekst is recent hertypt, vlot leesbaar en de site van een zoekveld voorzien. Het hele werk is digitaal beschikbaar (pdf) in 6 boekdelen, samen 5636 blz. of in 37 afleveringen, fascikels genoemd, om te lezen op het scherm of als pdf downloadbaar, en eventueel af te drukken.

NIEUW: "Visioenen over de Kerk" van A.K.E. (download als PDF)

Geen rechtstreeks verband met de Zalige Anna Catharina Emmerick of haar visioenen, maar dezelfde geest van gebed voor de zielen is sterk aanwezig in volgende zeer recente boodschappen. In zijn geheel "Het Boek der Waarheid" genoemd.

Het "Boek der Waarheid", recente bemoedigende boodschappen, is kompleet; links naar de PDF's: