Ga naar inhoud

Homepage

Het doel van deze website is

de zes boekdelen “Emmanuel” -oorspronkelijk 37 tijdschriften, fascikels genoemd- opnieuw, nu digitaal, uit te geven; en U de kans te geven deze visioenen te ontdekken en aan uw weetgierigheid te voldoen met deze volledige derde druk. De tekst is ongewijzigd behalve de spelling, de nummering der voetnoten, –voorheen commentaar- , en de lay-out. Deze digitale uitgave op het internet met zoekfunctie en onder de vorm van downloadbare pdf’s is geschikt voor de 21e eeuw.

Het werk heeft twee imprimaturs, omdat de oude vertalingen werden goedgekeurd door de kerkelijke overheid.

De visioenen werden verteld in het plat-Duits door Anna-Katarina, “Annthrinchen” (Ann-Katrientje), aan Clemens Brentano, die zorgde voor de Duitse tekst. Pater Pacifiek gebruikte oude vertalingen; zelfs in het Nederlands waren die er reeds in het midden van de 19de eeuw. Het commentaar en de soms zeer uitgebreide voetnoten bij deze uitgave zijn van pater Pacifiek Declercq zelf.

Een goede inleiding en

beknopte kennismaking staan vooraan op blz. 2 van fasc. 01. Een uitgebreide “Voorrede” leidt het openbaar leven van Jezus in vanaf blz. 2 in fasc. 09. De waarde en het nut van Katarina Emmericks visioenen beschrijft pater Pacifiek in het “Vluchtig Overzicht”, vluchtig maar toch uitgebreid!, op blz 478 e.v. in fasc. 37.

Tot hier over Anna Katarina Emmerick en de heruitgegeven visioenen van 200 jaar geleden. En 9 februari 2024 is een jubileum-moment want Zalige A.K. Emmerick stierf op 9/2/1824.

Iets anders:

Boodschappen uit "Het Boek der Waarheid" van en voor elke maand van het jaar, per kalenderdag geordend:  oktobernovember, decemberjanuarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptember. Dit is dus een herschikking van de origineel volledig chronologisch gegeven boodschappen tussen eind 2010 en voorjaar 2015; ongeveer 1335 boodschappen.

Ten derde:

“Katholicisme puur & simpel” een vlot leesbaar vertaald nieuw boek (2020). Gratis levering in BE tegen €14,50 - bestellen: emmerick@skynet.be (nog 2 in voorraad) maar vanaf midden 2023 bij Betsaïda als E-boek te koop.