Ga naar inhoud

Actieterrein

Fascikel 8 is een nummer op zichzelf om Jezus’ leven te kaderen in Jerusalem, de tempel en het land.

Jerusalem

De stad Jerusalem is gegroeid met de tijd, de oppervlakte is helemaal niet gelijkmatig. De stadsmuren werden ook bijgebouwd volgens de behoeften of noden.

De Tempel

De tempel van Jerusalem wordt beschreven volgens de verschillende bouwfasen en aangevuld met detailtekeningen. De beschrijving van het uitzicht, zijn functie en het gebruik van alle afdelingen, gangen en verdiepingen belicht de enorme betekenis ervan voor de Joden. Nu blijven er helaas slechts enkele funderingen en neemt de al-Aqsa-moskee de plaats van de tempel in.

Palestina

Palestina, het H. Land wordt aardrijkskundig beschreven: de grenzen, de bodem, rivieren, hoogten, begroeiing en landbouw.