Ga naar inhoud

WELKOM

Je vindt op deze website:

de heruitgegeven visioenen van 200 jaar geleden.

Het kan niet de bedoeling zijn van het begin tot het einde te gaan lezen. Beter is naar iets te zoeken uit het leven van Jezus, dat u in het bijzonder interesseert. Je kan bijvoorbeeld gaan voor geschiedenis in Dagelijks Oosters leven of godsdienstig op zoek naar de inhoud van de RozenkransmysteriesDaarom ziet u links op dit scherm in een kolom en bovenaan naast elkaar meerdere tabs als wegwijzers.

Misschien interessant ?!

Een herdruk op formaat A4, van de gehele Emmanuel in 11 boekdelen is gepland ! Tegen het einde van mei 2024 kan ik de kostprijs laten weten.

______________________________

Omdat ik zelf verantwoordelijk ben voor deze website deel ik ter inlichting mee dat er ook actuele boodschappen zijn van Jezus Christus, God de Vader en O.L.Vrouw.

Boodschappen uit "Het Boek der Waarheid" van en voor elke maand van het jaar, per kalenderdag geordend:  oktobernovember, decemberjanuarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptember. Dit is dus een herschikking van de origineel volledig chronologisch gegeven boodschappen tussen eind 2010 en voorjaar 2015; ongeveer 1335 boodschappen.

Ik heb ook een boek laten vertalen en uitgeven:

“Katholicisme puur & simpel” een vlot leesbaar nieuw boek (2020). Gratis levering in BE tegen €14,50 - bestellen: staf.demolder@skynet.be maar ook bij Betsaïda als E-boek te koop. Een tweede druk is gepland door uitgeverij Betsaïda.