Ga naar inhoud

Rozenkrans

Rozenkrans, rozenhoedje, paternoster, tientje: Woorden die verwijzen naar het krachtigste van alle gebeden, de rozenkrans. Tien "Weesgegroeten" voorafgegaan door een "Onze Vader ..." De paternoster is het kralensnoer waarop de rozenkrans gebeden wordt. Tijdens een tientje overweegt men één van de twintig mysteries of geheimen van het christelijk geloof. Met onderstaande links direct naar de beschrijving!

De blijde mysteries bidt men op maandag en zaterdag

De boodschap van de Engel aan Maria
Maria bezoekt Elisabeth en Aankomst van Maria bij Elisabeth
De geboorte van Christus
Opdracht van Jezus in de tempel
Jezus leert in de tempel

De lichtende mysteries bidt men op donderdag

Jezus door Joannes gedoopt
De bruiloft te Kana
Afkondiging der zaligheden
Jezus' gedaanteverandering op de Tabor
Instelling van de H. Eucharistie

De droevige mysteries bidt men op dinsdag en vrijdag

Jezus in de Olijfhof
De geseling van Jezus
Doornenkroning en verguizing van Jezus
Jezus draagt zijn kruis naar Golgota
Toebereidselen voor de kruisiging

De glorievolle mysteries bidt men op zondag en woensdag

Verrijzenis van Jezus
De Hemelvaart
Nederdaling van de H. Geest
Begrafenis der H. Maagd, tenhemelopneming
Kroning van Maria in de Hemel