Ga naar inhoud

Links

1. Voor contact met de webmaster: emmerick@skynet.be

2. Geen rechtstreeks verband met de Zalige Anna Katarina Emmerick of haar visioenen, maar dezelfde geest van gebed voor de zielen is sterk aanwezig in "Het Boek der Waarheid", zoals aangehaald onder Nr 4 B :

3."Geheimen van het Oud Verbond" zijn andere, toch eerder moeilijke visioenen van A.K. Emmerick: download als pdf: (2,7 mb).

   "Visioenen over de Kerk" van A.K.E. (download als PDF)

4. 

A. Hoe ging het er aan toe 2000 jaar geleden? Lees dat op deze site, in de visioenen van rond het jaar 1800: http://www.emmerick.be/Emmanuel/

B. Welke massale hoeveelheid goddelijke boodschappen, met de naam "Boek der Waarheid", werden tussen 2010 en 2015 opgetekend èn “waarover men niet spreekt”? (Ik bedoel echt dat sommige mensen met verantwoordelijkheid deze boodschappen kennen maar ze zelfs niet afkeuren of verbieden om ze zo te kunnen doodzwijgen)?

Boodschappen uit "Het Boek der Waarheid" van en voor elke maand van het jaar: oktobernovemberdecemberjanuarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptember. Dit is dus een herschikking van de origineel volledig chronologisch gegeven boodschappen.

5. Arabisch en Turks voorafgegaan door dezelfde tekst in het Nederlands.

"Jezus is een profeet in de islam en het is de plicht van iedere moslim te geloven in alle profeten zonder onderscheid (al tafriq baynahim)." meegedeeld door een arabist en islamkenner. Anderzijds menen de moslims dat Jezus niet dood is. Er is een boodschap in "Boek der Waarheid" boodschap van 1 sept 2012 betreffende andere religies.

Gegroet lezer,
Ik beschouw met respect het meervoudig dagelijks gebed tot Allah en ook, van de moslima, de kleding. Moge dat gebed er een zijn van het hart en moge de kleding het morele peil van uw gemeenschap weerspiegelen. Moge anderzijds de waarde van het vasten en de liefdadigheid opnieuw duidelijk worden voor niet-moslims.
Het verwonderde mij zeer over de tekst van sura Imram vers +/- 30 e.v. over Jezus en Maria, volgend commentaar te lezen:

 

Op een vraag omtrent de gelovigen in de verschillende godsdiensten antwoordde de Madonna in Medjugorje: Boodschap van 29 juni 1981: “Er is maar één God en één geloof.” En op 25 februari 1984: ”De zonde van de wereld is, zich niet te interesseren voor God. De mens is in staat het bestaan van God te kennen. Allen zijn geroepen God te zoeken en te realiseren wat Hij wil”.

Moge deze eeuw het begin zijn van het duizendjarige rijk van vrede.

Deze laatste tekst is vertaald in  Turks en Arabisch:


 

5.