Ga naar inhoud

Leraar

Jezus is vooral leraar, onvermoeibaar vertellend, boete predikend, sprekend van Zijn Vader en lerend hoe de mens dient te leven, zich te gedragen naar God toe en naar de naaste.

Jezus leert soms bedekt, soms in gelijkenissen, soms meer persoonlijk met vragen en in dialoog.

Toen Anna-Katarina opmerkte en als virtueel aanwezige opperde, dat men zekere onderrichtingen toch zou opschrijven, richtte Jezus het hoofd naar haar en zei het volgende: dat men nog meer zou vitten over de betekenis van Zijn woorden.  De plaats in deze website met die teksten.

De evangeliën zijn waar, maar werden opgeschreven als leidraad voor het onderricht. Lerend past Jezus een parabel aan naargelang zijn toehoorders: bij herders over de goede herder, in de zaaitijd over het graan dat wordt uitgezaaid en tijdens de oogst over het onkruid, de overvloedige oogst enz..