Ga naar inhoud

Personages en Episoden

Tijdens Jezus' arbeid (aan de zielen), van fasc. 9 tot 28 leven we intens en uitvoerig mee met personen en gebeurtenissen uit de Evangelies. Pater Pacifiek tracht Jezus te volgen van dag tot dag tijdens de drie jaar.

De apostel Andreas, die zich uit eigen beweging en zeer overtuigd direct bij Jezus aansluit. Lazarus en zijn zusters Martha, Maria en de bekende Maria Magdalena. We leren Petrus en zijn familie kennen. We ontmoeten Nikodemus de farizeeër en de legerhoofdman Serobabel. Elke opsomming schiet te kort en is onvolledig.

De bruiloft van Kana, het optreden en het dopen van Johannes aan de Jordaan, de broodvermenigvuldigingen. Het vieren van het Joodse paasfeest, lering in de tempel en op leerplaatsen in openlucht worden uitvoerig beschreven.