Ga naar inhoud

Lijsten 

De voornaamste lijsten zijn die der gebruikte afkortingen, betekenis van woorden, der geraadpleegde werken en de inhoudstabel, deze laatste tabel in pdf!

Alle genoemde dorpen, steden en rivieren staan in een grote alfabetische lijst: van het dorp ABEL-MEHOLA tot de plaats ZOAR.

Een lijst van pater Pacifiek Declercq, met teruggevonden plaatsen aan de hand van de visioenen van A.K.Emmerick.

Kaarten

Kleine kaartjes staan regelmatig getekend tussen de tekst.  De grote kaarten zijn: 
(Klik of dubbel-klik op de kleine kaart voor de grotere versie)

Kaart 1

Kaart 2
  

Kaart 3 met Jerusalem
 

Verder is er nog:

Kaart van Cyprus 
  

Kaart van Palestina