Ga naar inhoud

Emmanuel of "God met ons"

De boekenreeks Emmanuel, oorspronkelijk 37 afleveringen of fascikels (1971-1975), werd heruitgegeven in 1978 in 6 boekdelen en nu hertypt.
Het zijn visioenen van de zalige Anna-Katarina Emmerick (°1774-†1824). Clemens Brentano (°1778-†1842), een Duits dichter en bekeerling, schreef ze op en schikte ze.

De samensteller van de Vlaamse Emmanuel, pater Pacifiek Declercq (°1903-†1984), trappist in Westvleteren, gebruikte oude uitgaven (de eerste in het Nederlands is van 1854!) en vertaalde indien nodig. Hij geeft veel commentaar aan de hand van naslagwerken, tijdschriftartikelen en reisverslagen. Dezelfde pater illustreerde met eigen tekeningen, kaarten en plattegronden.
"…de lijdensbeschouwingen behoren tot het heerlijkste wat de wereldletterkunde ons in dit literair genre te bieden heeft…" (p. Pacifiek)

De Messias was beloofd en werd verwacht. De lezing brengt ons bij de voorouders van de H.Maagd: (fasc. 1). De geboorte van Maria, haar jeugd, de bruiloft: (fasc. 2 -fasc. 3). Bij Elisabeth, Johannes de doper en de geboortegrot: (fasc. 4). In fasc. 5 de geboorte van Christus. De reis der H. Driekoningen in fasc. 6. De vlucht naar Egypte en de kindermoord in fasc. 7.

Fascikel 8 is een zelfstandig hoofdstuk: Jerusalem, de tempel en Palestina, een aardrijkskundige, archeologische en topografische studie.
Jezus' verplaatsingen en arbeid aan de zielen wordt van dag tot dag beschreven in de fascikels 9 tot 28. Zie het per maand. De dood van de H. Jozef gaat er aan vooraf. Het smartvol Lijden en de verrijzenis in fasc. 29 tot 32. Zijn geheimnisvol leven na de verrijzenis, Pinksteren, de Moeder Gods en de uitbreiding van de Kerk, levensschetsen van heiligen uit Jezus' tijd in fasc. 33 tot 37; in het laatste fascikel, nr 37 staat het register. De inhoudstabel is een pdf.